Aktuální výstava

komentovaná prohlídka za účasti autorky a kurátora 14.9.2023 v 18,00

Film

Obrazy

Pastely

Oleje

Akryly

Akvarely

Gobelíny

… Poslední autorčiny práce výmluvně připomínají analogie k dávným byzantským mozaikám ze 4. – 5. století. Zjednodušená stylizovaná kompozice, sugestivnost lapidárního pojetí, akcentovaná plošnost, zvýrazněné kontury, omezená barevná škála – to jsou společné momenty, které se projevují v úsporném výtvarném pojetí děl symbolického významu. Přes určitou vážnost tématického zaujetí si však Zdena Šafka Řeháková zachovává ve své tvorbě rovněž trvalý smysl pro poetickou zkratku a pro experimentální možnosti gobelínové techniky ve variabilních sestavách geometrických segmentů.
Oldřich Palata, Praha 2005